Obec Trnová


Obec Trnová se nachází v okrese Praha západ a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností jsou 5 km vzdálené Černošice. Dojezdová vzdálenost do centra Prahy je 22 km. Obec se nachází v průměrné nadmořské výšce 340 m nad mořem, naleznete zde atmosféru venkova s výhodami velkoměsta. Obec a její okolí je hustě zalesněna. Vlastní objekt rezidenčního bydlení pro seniory se rozkládá v krásném prostředí borového lesa, obklopen rozlehlou zahradou s prostředím, které nabízí dostatek prostoru k soukromí, i míst kam můžete vyrazit na procházku se svými blízkými. Rezidenční bydlení Borová uvítá své první obyvatele na podzim 2012.

Pár slov o historických památkách obce

Trnová – Kostel sv. Ducha 

Roku 1342 Břevnovský klášter pověřil vladyky z Kosoře založit vesnici Trnová, jíž přiznal právo zřídit krčmu, kovárnu, mlýn a lazebnu, zároveň byly položeny základ kostela sv. Ducha. Z 1. pol. 14. století se dochoval gotický portál zazděný na severní straně. Kostel je poprvé písemně doložen k roku 1359, a to jako farní.  

Zámek a velkostatek

Nejstarší, barokní část zámku, jednopatrové stavení obdélníkového půdorysu s mansardovou střechou s vikýři, byla vystavěna roku 1688 jako ubytování pro dominikány od sv. Jiljí z Prahy. Z této stavby se zachovaly klenuté prostory v přízemí. Ve 20. letech 18. století vznikl v areálu zámku panský velkostatek. Dne 12. listopadu 1759 koupil Trnovou za 20 300 zlatých rytíř Kristián Josef Paulin von Gfässer, pán na Bratronicích, absolvent filozofických a právnických studií, a s manželkou zde zplodil a vychoval řadu dětí. Během jeho třicetiletého vlastnictví začalo být toto panské sídlo označováno jako zámek a bylo výrazně rozšířeno, klasicistní zámek z této doby byl dvoupatrový. V roce 1789 koupil zámek Trnová Jan Ferdinand ze Schönfeldu. Roku 1791 zde byla na Schönfeldově statku založena triviální obecná škola a též první rolnická (hospodářská) škola v Čechách, pro chlapce ve věku 12 až 18 let, jejíž kamenná budova se dochovala dodnes. Na vrchnostenském statku vykonávali studenti praxi. 

Zámek Trnová

Roku 1838 koupil tento statek Václav Škroup, bratr Františka Škroupa, autora nápěvu české hymny. František Škroup v Trnové často pobýval, nejprve u místního faráře, poté, v 50. letech 19. století, na bratrově velkostatku. Často chodil na vyhlídku na vltavské údolí zvanou Kazatelna (dnes Škroupova vyhlídka) a podle místní tradice právě zde vznikl nápěv písně „Kde domov můj.“ Na počest jeho zdejších pobytů byla vydána též turistická známka. V kostele svatého Ducha má rodina Škroupova hrobku. Roku 1860 Trnovou koupil Vincenc (Čeněk) Daněk, který o šest let dříve založil v Karlíně strojírenskou továrnu, která byla základem pozdějšího koncernu Českomoravská Kolben-Daněk.  Za čtyři roky, kdy mu zámek patřil, zámek v romantickém stylu rekonstruoval: postavil hodinovou věž, po stranách původního barokního objektu přistavěl krajní rizality, v patře vznikl slavnostní sál s terasou a schodištěm, přibyla otevřená loggie, nárožní věžičky a plastická rámování oken. Poté si Daněk místo trnovského zámku koupil větší zámek Tloskov. Maximilián svobodný pán Scharschmied z Adlerstreu, další z majitelů, až do roku 1895 provozoval v zámku pivovar. Počátkem 20. století zámek vlastnil Karel Košťál, v té době v Trnové byla četnická stanice a dvoutřídní škola. 10. srpna 1907 velkostatek koupil Václav Schlöger, který se zaměřil na pěstování obilí, chov skotu a dodávky mléka do Prahy. V letech 1907 (1908) až 1911 na tomto zámku často pobývala Ema Destinová, pro kterou majitel vyhradil celé křídlo, a krom lovu zvěře i ryb a projížděk na koni zde i přijímala četné návštěvy a budila pozornost v té době nezvyklým ženským kalhotovým kostýmem.

              

© Copyright Domov Praha západ | Domov Borová, PERUS: Tvorba www stránek