Zajímavosti Domova


Pár slov o… 

  • MUDr. Gabriela Šivicová; obor psychiatrie
  • Romana Fajmanová; terapeutka Canisterapie
  • Ing. arch. Anna Lacová; architektka Domova Borová

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pár slov o MUDr. Gabriele Šivicové

Externí psychiatrickou péči zaměřenou rovněž na pacienty s Parkinsonovou diagnózou, zajišťuje MUDr. Gabriela Šivicová.

V letech 1989-95 vystudovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2002 složila atestaci I. stupně v oboru psychiatrie, v roce 2002 atestaci II. stupně. V roce 2003 mladá lékařka obdržela Licenci České lékařské komory pro výkon samostatné praxe, výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb, pro obor psychiatrie.

Praxe

První odborné zkušenosti získala MUDr. Gabriela Šivicová v Psychiatrické léčebně v Kosmonosích, kde působila na příjmovém oddělení a později i na JIP interního odd. pro psychiatrické pacienty. V letech 1997-98 pracovala v Psychiatrickém centru Praha jako sekundární lékař na otevřeném terapeutickém oddělení, kde postupně získávala zkušenosti jak s diagnostikou, tak i s individuální a skupinou terapií u klientů s depresivní, úzkostnou a psychosomatickou problematikou. Od roku 1999 působí v Krizovém centru Riaps, nejprve jako ambulantní lékař, od roku 2001 jako vedoucí krizového centra.
Zároveň od roku 1998 zastává pozici odborného asistenta na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, katedře psychologie, kde přednáší předměty biologického směru a se zaměřením na psychopatologii. Od roku 2012 je patronkou Parkinson oddělení při Domově pro seniory Borová, kde se věnuje především cílené psychiatrické léčbě. Mezi další poskytované služby patří individuální a párová psychoterapie, krizová intervence a poradenství.

Odborné výcviky, kurzy, profesní aktivity

2008 –   dosud vlastní   přednášková činnost a lektorování v rámci projektů ESF
2007 Odborný   kurz „Lektorské dovednosti“
2007 Odborný   kurz – Critical Incident Stress Management: „Advanced Group Crisis   Intervention“
2006 aktivní   účast na konferenci „Psychosociální pomoc v situacích mimořádných událostí –   „Víme o sobě“ pořádaný GŘ HZS ČR, Nadací ADRA
2003 Kvalifikační   kurz – „Poradenská propedeutika I. / manželský a rodinný poradce
2003 Odborný   kurz – Critical Incidence Stress Management: „Basic“
2002 Kvalifikační   kurz – Základy krizové intervence
2001 Osvědčení   kvalifikačního kurzu soudní psychiatrie pro žadatele o znalecké oprávnění
1999 –   2002 Výcvik v   Kognitivně behaviorální terapii
1998 –   2000 Studium   grafologie a psychologie pod záštitou České grafologické komory

Členství v odborných společnostech a časopisech

Česká lékařská komora
Česká neuropsychofarmakologická společnost
Česká společnost kognitivně behaviorální terapie
Časopis Psychoterapie – člen mezinárodního poradního sboru

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pár slov o terapeutce paní Romaně Fajmanové

CANISTERAPIE= CANIS/pes/+TERAPIE

Na podzim roku 2005 paní Fajmanová složila canisterapeutické zkoušky a hned v lednu 2006 začala  provádět Canisterapii v prvním zařízení – Domově důchodců v Rakovníku. Aktuálně navštěvuje zařízení zaměřující se na seniory a rovněž speciální školu v Rakovníku. V Domově Borová bude působit od ledna 2013. Níže uvádíme krátký rozhovor na téma Canisterapie a její léčebné efekty.

Co Vás vedlo k rozhodnutí, věnovat svůj volný čas Canisterapii?

„Ze začátku to byla spíše zvědavost, poté hlavně touha pomoci a udělat něco pro staré nemohoucí seniory. Snaha prosvětlit jim alespoň naší návštěvou všední a monotónní život, dětem zpestřit den, u některých i zbavit se strachu ze psů a v budoucnu získat i svého vlastního psího pomocníka.“

Jakou zpětnou vazbu jste zaznamenala od klientů/tek, zaměstnanců zařízení na prováděnou Canisterapii?

„Jak klienti, tak zi aměstnanci reagují velmi pozitivně. Dle vyjádření zaměstnanců se někteří klienti těší na další návštěvu, počítají dny, kdy zase přijdeme. Klienti dokonce sami schovávají pro pejsky dobroty, aby je mohli odměnit, těší se na popovídání, na to, že si pejsky pohladí, pomačkají, přivinou se k nim.“

Jak často chodíte do zařízení sociální péče?

Do všech výše uvedených zařízení chodíme pravidelně, do Speciální školy v Rakovníku pro děti pravidelně 1x za 14 dní, k seniorům chodíme cca 1x za 3 týdny. Vzhledem k tomu, že denně dojíždím do zaměstnání do Prahy, je pro nás Canisterapie velmi časově náročná, snažíme se o střídání klientů. Nyní budeme jezdit i do Domova Borová, kde se těšíme na spolupráci.“

Jaké pokroky v rámci Canisterapie jste zaznamenala u klientů/tek po dobu své praxe?

„Pokroky jsou určitě velké, jak fyzické zlepšení jemné motoriky, paměti, nálady, soustředění, u jedné babičky došlo během roku i k odbourání strachu ze psů. U jednoho hocha zase rozmluvení se po absolutní nekomunikaci s okolím! Prostřednictvím pejska se přenáší na klienty teplo, energie, klienti se učí komunikovat s okolím, trénují si paměť, procvičují motoriku, pejsek mezi klienty vnáší klid a pohodu a jak už jsem uvedla – většina klientů se na Canisterapii dopředu dlouho těší.“

Závěrečné představení hlavních protagonistů Canisterapie:

  • Happy Chunky Foxy Fox alias Chunky, stáří 8,5 let. Plemeno border kolie – canisterapeuitická zkouška v roce 2005 u www.helppes.cz
  •  After Eight Based on Ball alias Ejty, stáří 6 měsíců. Plemeno border kolie – nyní v zácviku

Děkuje za rozhovor a za Vaši záslužnou činnost. Těšíme se na brzkou spolupráci!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pár slov o architektce Domova Borová

Domov Borová postupně vznikal pod taktovkou známé architektky Anny Lacové, která vtiskla tomu zcela novému zařízení velmi nevšední a osobitou podobu.

Anna Lacová se narodila v roce 1978 v Praze. Vystudovala Fakultu Architektury na pražském ČVUT a od roku 2008 pracuje jako samostatný architekt. V letech 2008 – 2012 spolupracovala na pořadu TV Prima – Jak se staví sen. V současné době se věnuje jak architektonickým návrhům vlastních staveb (především rodinných domů), tak návrhům interiéru a to jak bytových, tak komerčních.

Interiér zařízení Domova Borová je vyplněn příjemnou a optimistickou atmosférou, kterou podtrhují především přírodní teplé odstíny oranžové a žluté, které pomohly projasnit i prostory s menší dávkou přirozeného osvětlení a celkově tato kombinace místnosti zútulnila.

Tmavší kouty rovněž prosvětlil designový nábytek ve společných prostorách, který se prvoplánové zříká klasického chápání zařízený tohoto tipu. V zařízení v žádném případě nenajdete barvy klasické pro zdravotnická zařízení, jako je mentolově zelená, šedá, studené pastelové odstíny… atd., ale příjemné kombinace teplých odstínů se světle zelenými nádechy.

Nábytek byl navržen v bytovém stylu, aby nepřipomínal nemocniční vybavení, ale působil jako běžný artikl, který mají lidé v ložnicích či obývacích pokojích. Nábytek v lůžkové části je rovněž opatřen moderními vzory (motýly, rozkvetlá louka), které podtrhují celkovou atmosféru pohody a klidu v Domově. I vybavení prostor pro stravování je kavárenského typu, daleko od běžných jídelen apod. Velká okna francouzského typu skýtají příjemný pohled do zahrady se vzrostlými jehličnany a listnatými stromy.

Srdečně doporučuji osobní návštěvu!

© Copyright Domov Praha západ | Domov Borová, PERUS: Tvorba www stránek