Služby


Rezidenční bydlení Borová je nabídkou nadstandardního bydlení s komplexní péčí. Je určeno především těm, kteří se rozhodli prožít aktivní stáří s jistotou okamžité pomoci v případě náhlé potřeby, avšak také zájemcům, kteří se ocitli opuštěni a rádi by prožívali svůj život mezi přáteli, generačně spřízněnou společností. To vše s možností využití nabídky volnočasových aktivit, dle zájmu s pasivní i aktivní účastí. Myslíme však i na ty , kteří potřebují zvýšenou péči a pomoc druhé osoby. Část kapacity rezidenčního bydlení je tedy speciálně a komplexně vybavena pro tyto potřeby. Hledáte svůj klid a pohodlí? Rezidenční bydlení Borová pro ně vytvořila podmínky! Cítíte se opuštěni? Neváhejte, v Borové najdete přátele a spoustu aktivit, které jsme pro vás připravili! Vždy po ruce budou služby, které právě potřebujete. Garancí je individuální přístup k potřebám každého z vás.


Hlavní zásady při poskytování služeb:

  • Všichni kmenoví i externí pracovníci se řídí dle Zásad etického kodexu. Služby jsou klientům/kám zajištěny podle jejich individuálních potřeb a přání v souladu s možnostmi zařízení.
  • Služby jsou poskytovány způsobem, který prosazuje a respektuje lidská práva a základní svobody klienta/ky jako penzum nejvyšších principů spolupráce.
  • Jednotlivé služby pro klienty/ky jsou vytvořeny jako celistvý na sebe navazující komplex, který lze přizpůsobit dle aktuálních potřeb a přání.
  • Služby jsou zaměřeny na pomoc při maximalizaci aktivizace a samostatnosti – případné nezávislosti klientů/tek při běžných denních činnostech.

Systém a formy poskytovaných služeb se přizpůsobují konkrétní poptávce klienta/ky. Péče osobní povahy, pomoc v životních situacích, zajišťování pomoci při vedení domácnosti, stravovací služby, pomoc a podpora klientům/kám se vhodně doplňují a kombinují se službami pečovatelské a zdravotnické povahy, které jsou zajišťovány externě.

Domov Borová, s.r.o. zajišťuje ubytování a stravování včetně doplňkových služeb (např. kadeřník, masáže apod.).

>Domov Borová (dále jen DB) se podílí na aktivním využívání volného času klientů/tek, sportovních a společenských setkání. Klienti/tky se s podporou DB účastní oslav životních jubileí, návštěv kulturních zařízení, společných rekreací a dalších volnočasových aktivit.

© Copyright Domov Praha západ | Domov Borová, PERUS: Tvorba www stránek