Seznam služeb


SLUŽBY DOMOVA BOROVÁ, s.r.o.

Denní platba za ubytování a služby (I., II., III.) obsahuje níže uvedený výčet služeb:


I. Ubytování

Základní součástí všech služeb je nadstandartní ubytování v plně vybavených jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích s WC a koupelnou, včetně zajištění níže uvedených služeb:

 • úklid, údržba, praní osobního a ložního prádla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení všech prostor, výtah, poplatek za  TV a rozhlas, vodné, stočné, topení – výtop podlah, zajištění oprav a veškerého servisu – drobné opravy v bytě, servis el. spotřebičů, výměna žárovek atd.), údržba hlásičů požárního systému, venkovní bezpečnostní kamerový systém,
 • dále je v ceně k dispozici: satelit, připojení k internetu, telefonní připojení s voláním zdarma po Domově Borová (pevná linka), využívání veškerých společenských prostor.
 • Klientům, kteří užívají v Apartmánovém komplexu I. Ubytování, je určena nabídka II. Stravování a III. Základních služeb

Poskytujeme: krátkodobé ubytování (min. 1-3 měsíce), dlouhodobé ubytování (nad 3 měsíce)


II. Stravování

1. Stravování

     • 1x/denně: snídaně, oběd, večeře v jídelně „Domova Borová“, popř. s donáškou do pokoje na žádost klienta
     • 2x/denně: svačina, pro diabetiky 1x pozdní večeře

2. Pitný režim

K dispozici ve stravovací části Domova s donáškou do pokoje. U hlavních jídel: voda, čaj, džusy,  snídaně – káva/melta/čaj. Stravovací režim sestaven a kontrolován externím nutričním terapeutem. Domov také zajišťuje nutriční terapii ve spolupráci s odborným lékařem (Nutridrinky apod.). Česká domácí kuchyň, možnost dietního stravování. Výčet a rozsah poskytovaných služeb v rámci „Základních služeb“ jsou součástí „Ubytování“ z bodu „I“


III. Základní služby

POMOC 24 HOD/7 DNÍ V TÝDNU Stálý kontakt v rámci elektronické komunikace – lokátory na pokojích
viz další služby
LÉKAŘSKÝ DOHLED Přítomnost externího smluvního praktického lékaře MUDr. R. Durdis v ordinaci Domova Borová (5 hod. týdně). Mimo ordinaci je MUDr. R. Durdis přítomen i na telefonu pro ošetřovatelský personál (po-ne). K dispozici 1x týden (5 – 6 hodin) dojezd externího psychiatra: psychiatr MUDr. Gabriela Šivicová. Dojezd k externímu neurologovi – MUDr. Pagáčová (Zbraslav). Nově od 1/8/2018 rovněž dojezd gastroenterologa přímo do Domova Borová. Domov Borová je vybaven v rámci externích zdravotnických služeb tímto přístrojovým vybavením: základní laboratorní technika (CRP, glykemie, Quickův test/INR, glykovaný hemoglobin), EKG, Oxygenoterapie, inhalátor, injekční pumpy, elektrický zvedák pro imobilní klientelu, mycí hydraulická lůžka, možnost zápůjčky kompenzačních pomůcek (vozík, chodítko apod.), antidekubitní matrace na všech lůžkách (zdravotní polohovací lůžka značky LINET ve všech pokojích).
FYZIOTERAPIE, LÉČEBNÝ TĚLOCVIK Fyzioterapie, léčebný tělocvik (po-pá) – individuálně, skupinově. Možnost komplexního vyšetření pohybového systému klienta rehabilitačním lékařem včetně anamnestického vyšetření. Na základě vstupního vyšetření stanovení dlouhodobého rehabilitačního plánu s možností kontrolního vyšetření. Domov Borová spolupracuje při zajišťování odborných rehabilitačních vyšetření s Centrem komplexní péče Dobřichovice, s.r.o. Hydroterapie přímo v Domově Borová – odkaz HYDROTERAPIE (PDF).
PÉČE O TĚLO

Možnost z výběru NABÍDKY SLUŽEB (benefitů) zahrnutých již v ceně pobytu v rozsahu čerpání 1x za měsíc:

 • NABÍDKA A:   hydroterapie + masáž celého těla
 • NABÍDKA B:   hydroterapie + kadeřnictví
 • NABÍDKA C:   masáž + kadeřnictví
 • NABÍDKA D:   výše uvedený jeden typ služby v kombinaci s pedikúrou
PÉČE O PEČUJÍCÍ + SDÍLENÍ INFORMACÍ Pravidelná individuální komunikace s rodinou a blízkými klienta/ky. Nabídka péče o pečující (rodiny) formou pomáhajícího rozhovoru  se sociálním pracovníkem, psychiatrem, zdravotníkem. Cílem je povzbudit pečujícího a ujistit jej, že „na to na všechno“ není sám. Možnost účasti na společenských a dalších volnočasových aktivitách. Pravidelná zasílka fotografií z volnočasových aktivit na přání klienta/ky.
AKTIVIZACE Aktivizace (po-pá), za přítomnosti kvalifikovaného lektora (Mgr. Dana Halíková, Míra Julák). Denní nácvik soběstačnosti prostřednictvím cílených aktivit – jemná a hrubá motorika, trénink paměti.
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Keramika za přítomnosti odborného lektora keramiky (Mgr. Maria Justová); návštěva canisterapeutky (Romana Fajmanová); kulturní akce; přednášky; promítání filmů v kinosále; knihovna; pravidelná duchovní péče (dojezd p. faráře – Mgr. Ing. Jan   Dlouhý).
DALŠÍ SLUŽBY K dispozici klientele Domova Borová: PŘEVOZOVÁ SLUŽBA (zajištění doprovodu a odvozu – platba za km nad rámec denních plateb). PC/internet, pevné internetové přípojky na pokoji;   telefonní připojení s voláním zdarma po Domově Borová (pevná linka), satelit, park, kavárna „Kafé Borová.“


OSOBNÍ VĚCI KLIENTA/KY

Klient/ka si může do zařízení vzít veškeré osobní věci mimo velkého nábytku (skříně, postel atp. – pokoj již obsahuje vestavěné skříně i lůžko). U elektrických zařízení jako je TV, mikrovlnka, rychlovarná konvice apod. požadujeme bezpodmínečně platnou elektrorevizi, nebo kopii záručního listu. Bez této revize/dokumentu nesmí být přístroj do pokoje /nebo do společných prostor Domova Borová/ instalován. Tímto krokem se snažíme předcházet případnému nebezpečí vzniku požáru. Děkujeme za pochopení.

© Copyright Domov Praha západ | Domov Borová, PERUS: Tvorba www stránek