Seznam služeb


SLUŽBY DOMOVA BOROVÁ, s.r.o.

Denní platba za ubytování a služby (I., II., III.) obsahuje níže uvedený výčet služeb:


I. Ubytování

Základní součástí všech služeb je nadstandartní ubytování v plně vybavených jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích s WC a koupelnou, včetně zajištění níže uvedených služeb:

 • úklid, údržba, praní osobního a ložního prádla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení všech prostor, výtah, poplatek za  TV a rozhlas, vodné, stočné, topení – výtop podlah, zajištění oprav a veškerého servisu – drobné opravy v bytě, servis el. spotřebičů, výměna žárovek atd.), údržba hlásičů požárního systému, venkovní bezpečnostní kamerový systém,
 • dále je v ceně k dispozici: satelit, připojení k internetu, telefonní připojení s voláním zdarma po Domově Borová (pevná linka), využívání veškerých společenských prostor.
 • Klientům, kteří užívají v Apartmánovém komplexu I. Ubytování, je určena nabídka II. Stravování a III. Základních služeb

Poskytujeme: krátkodobé ubytování (min. 1-3 měsíce), dlouhodobé ubytování (nad 3 měsíce)


II. Stravování

1. Stravování

     • 1x/denně: snídaně, oběd, večeře v jídelně „Domova Borová“, popř. s donáškou do pokoje na žádost klienta
     • 2x/denně: svačina, pro diabetiky 1x pozdní večeře

2. Pitný režim

K dispozici ve stravovací části Domova s donáškou do pokoje. U hlavních jídel: voda, čaj, džusy,  snídaně – káva/melta/čaj. Stravovací režim sestaven a kontrolován externím nutričním terapeutem. Domov také zajišťuje nutriční terapii ve spolupráci s odborným lékařem (Nutridrinky apod.). Česká domácí kuchyň, možnost dietního stravování. Výčet a rozsah poskytovaných služeb v rámci „Základních služeb“ jsou součástí „Ubytování“ z bodu „I“


III. Základní služby

PÉČE 24 HOD/7 DNÍ V TÝDNU Stálý kontakt v rámci elektronické komunikace SESTRA/PACIENT – lokátory na pokojích, 24 hodinová péče odborného personálu (v rámci sociálních služeb – pečovatelé,   zdravotní personál, viz. níže služby společnosti Rainbow Productions, spol. s r.o.). Možnost odvozu na speciální vyšetření (mobilních i imobilních) klientů rezidenčním vozem Domova Borová za přítomnosti pečovatelky/zdravotní sestry (např. oční, zubař atp.).
LÉKAŘSKÝ DOHLED Přítomnost smluvního praktického lékaře MUDr. R. Durdis v ordinaci Domova Borová (5 hod. týdně). Mimo ordinaci je MUDr. R. Durdis přítomen i na telefonu pro ošetřovatelský personál (po-ne). K dispozici 1x týden (5 – 6 hodin): psychiatr MUDr. Gabriela Šivicová. Dojezd k externímu neurologovi – MUDr. Pagáčová (Zbraslav). Domov Borová je vybaven tímto přístrojovým vybavením: základní laboratorní technika (CRP, glykemie, Quickův test/INR, glykovaný hemoglobin), EKG, Oxygenoterapie, inhalátor, injekční pumpy, elektrický zvedák pro imobilní klientelu, mycí hydraulická lůžka, možnost zápůjčky kompenzačních pomůcek (vozík, chodítko apod.), antidekubitní matrace na všech lůžkách (zdravotní polohovací lůžka značky LINET ve všech pokojích).
FYZIOTERAPIE, LÉČEBNÝ TĚLOCVIK Fyzioterapie, léčebný tělocvik (po-pá) – individuálně, skupinově. Možnost komplexního vyšetření pohybového systému klienta rehabilitačním lékařem včetně anamnestického vyšetření. Na základě vstupního vyšetření stanovení dlouhodobého rehabilitačního plánu s možností kontrolního vyšetření. Domov Borová spolupracuje při zajišťování odborných rehabilitačních vyšetření s Centrem komplexní péče Dobřichovice, s.r.o. Hydroterapie přímo v Domově Borová – odkaz HYDROTERAPIE (PDF).
PÉČE O TĚLO

Možnost z výběru NABÍDKY SLUŽEB (benefitů) zahrnutých již v ceně pobytu v rozsahu čerpání 1x za měsíc:

 • NABÍDKA A:   hydroterapie + masáž celého těla
 • NABÍDKA B:   hydroterapie + kadeřnictví
 • NABÍDKA C:   masáž + kadeřnictví
 • NABÍDKA D:   výše uvedený jeden typ služby v kombinaci s pedikúrou
PÉČE O PEČUJÍCÍ + SDÍLENÍ INFORMACÍ Pravidelná individuální komunikace s rodinou a blízkými klienta/ky. Nabídka péče o pečující (rodiny) formou pomáhajícího rozhovoru  se sociálním pracovníkem, psychiatrem, zdravotníkem. Cílem je povzbudit pečujícího a ujistit jej, že na „to“ není sám. Možnost účasti na společenských a dalších volnočasových aktivitách. Pravidelná zasílka fotografií z volnočasových aktivit na přání klienta/ky.
AKTIVIZACE Aktivizace (po-pá), za přítomnosti kvalifikovaného lektora (Bc. Kristýna Matoušková; Mgr. Dana Halíková). Denní nácvik soběstačnosti prostřednictvím cílených aktivit – jemná a hrubá motorika, trénink paměti.
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Keramika za přítomnosti odborného lektora keramiky (Mgr. Maria Justová); návštěva canisterapeutky (Romana Fajmanová); kulturní akce; přednášky; promítání filmů v kinosále; knihovna; pravidelná duchovní péče (dojezd p. faráře – Mgr. Ing. Jan   Dlouhý).
DALŠÍ SLUŽBY K dispozici klientele Domova Borová: PŘEVOZOVÁ SLUŽBA NA SPECIALIZOVANÁ VYŠETŘENÍ (zajištění doprovodu a odvozu – platba za km nad rámec denních plateb). PC/internet, pevné internetové přípojky na pokoji;   telefonní připojení s voláním zdarma po Domově Borová (pevná linka), satelit, park, kavárna „Kafé Borová.“

IV. Péče

SOCIÁLNÍ SLUŽBY RAINBOW PRODUCTIONS, spol. s r.o.

Registrace: Magistrát hl. m. Prahy

Dodavatelem sociálních služeb Domova Borová je společnost Rainbow Productions, spol. s r. o. Služby jsou poskytovány dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o Pečovatelskou službu (Identifikátor 1526990) v kombinaci s Domácí zdravotní péčí (Registrace u  Krajského úřadu SK) a Odlehčovací služby (Identifikátor 3099294).

Platby za poskytování sociální služby jsou upraveny ve Vyhlášce č. 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

SLUŽBY OBECNĚ OBSAHUJÍ:

 • kontrola medikace (lékařský dohled), možnost registrace u smluvního praktického lékaře
 • nepřetržitý kvalitní dohled a péče odborného personálu (24 hod denně/7 dní v týdnu)
 • základní ošetřovatelské úkony (léčba dekubitů, kožních defektů), v režimu Odlehčovací služby 3099294

dále:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: pomoc a podpora při podávání jídla a pití; při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru; pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.
 • Pomoc při osobní hygieně: pomoc při úkonech osobní hygieny; pomoc při základní péči o vlasy a nehty; pomoc při použití WC.
 • Pomoc při zajištění stravy: dovoz nebo dovážka jídla; pomoc při přípravě jídla a pití; příprava a podání jídla a pití.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti: úklid a údržba domácnosti donáška vody; praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy; praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Bezplatné sociální poradenství

CENÍK A BLIŽŠÍ SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KE STAŽENÍ ZDE: Ceník sociálních služeb

Etický kodex ke stažení zde: ETICKÝ KODEX RAINBOW PRODUCTIONS


OSOBNÍ VĚCI KLIENTA/KY

Klient/ka má povolení vzít si do zařízení veškeré osobní věci mimo nábytku (skříně). Jednotlivá zařízení (elektronika), věci, zvířata – budou před nástupem klienta/ky do zařízení zkonzultována s řídícím pracovníkem Domova. Rovněž je povolen na základě předchozí domluvy a komplexního veterinárního vyšetření domácí mazlíček včetně veškerého příslušenství. Personál zařízení dbá nato, aby přítomnost domácího mazlíčka neomezoval životní komfort dalších obyvatel Domova (venčení nebo dovoz k veterináři aj. dle domluvy s klientem/kou v rámci nadstandartních služeb).

© Copyright Domov Praha západ | Domov Borová, PERUS: Tvorba www stránek